De visvangst in Chiny

In Chiny zijn er verscheidene visvergunningen naargelang de plaats waar u wenst te vissen:

 1. De zones met vergunning(gemeentelijk bos langs beide oevers):
 • vergunning afgeleverd door de Waalse regio
 • viskaart
 • eventueel speciale zegel voor (3de zaterdag van maart tot de 1ste zaterdag van juni)
 1. De private zones:
 • vergunning afgeleverd door de Waalse regio
 • toelating van de eigenaar.
 1. Zones toegekend aan verenigingen (14 km eenzijdige oever):
 • vergunning afgeleverd door de Waalse regio
 • vergunning van de vereniging.

De forel:

Opening: de 3de zaterdag van maart.

Vanaf de 3de zaterdag van maart tot de 1ste zaterdag van juni (niet inbegrepen) mag de forel gevist worden           zonder ballast of aanhangsel, vanaf de boord van op de rand van het water. Deze viswijze mag enkel worden uitgevoerd met een kunstmatig lokmiddel. Het lokaas mag niet draaien of trillen en moet uitgerust zijn met een gewone vishaak van maximum 2 cm. Tenslotte moet de hengel uitgerust zijn met een molentje en een speciale zijden draad (art 51. B van het Belgisch Staatsblad van 16/04/1992)

Vanaf de 1ste zaterdag van maart tem 30 september mag de forel vrij gevist worden.

Vanaf de 1ste oktober tot de 3de zaterdag van maart (uitgezonderd) is het verboden de forel te vissen.

Alle vissen:

Opening: de 1ste zaterdag van juni.

Vanaf de 1ste zaterdag van juni tot de 3de zaterdag van maart (niet inbegrepen)mag er stroomopwaarts de elektriciteitcentrale gevist worden.

Vanaf de 1ste zaterdag van juni tem 28 (29) februari mag er stroomafwaarts de elektriciteitcentrale gevist worden.

Er mag gevist worden vanaf een half uur voor zonopgang tot een half uur na zonsondergang.

Prijzen viskaarten :

De viskaarten (enkel geldig in Chiny) worden afgeleverd op vertoon van de vergunning afgeleverd door de Waalse regio

De prijs van de viskaart is enig, ongeacht de waarde van de vergunning van de Waalse regio.

Viskaarten geldig voor 2 weken zijn verkrijgbaar vanaf 1 juli.

Vergunning Waalse regio:

 • langs de oever: 12.39 €
 • in het water: 37.18 €

Viskaarten :

 • 2 weken : 25.00 € ( alleen in juli en naugustus)
 • 1 jaar : 50.00 €

Wettelijke toegelaten lengte van de vissen:

cmcmcm
barbeel30karper25Sneep(dier)25rietvoorn15
Black-bass18kopvoorn25vlagzalm28zeelt25
Snoek50kreeft12baars18Forel22

In Chiny :

cmcmcm
snoek60baars25forel24

Viskaarten van de “Les Trois Truites” zijn verkrijgbaar op het bureau voor toerisme van Chiny, de kruidenierswinkel “l’Epi-Cerise”, het restaurant “Moulin Cambier” of de visartikelen “Jacket Pêche”

Bepoting met vis: 2019

kgkgkg
14 maart8009 mei5014 juni50
19 april5031 mei110

Vissen verboden op deze data.

Visvereniging van Chiny : “Les Trois Truites”

Voorzitter: Hugues Limpach : 0476/64.96.24

Secretaris: Vincent Genin – 0495 54 93 72

Suxy: de Vierre  en het stuwmeer.

Het vissen op karper is een van de bijzonderheden van het stuwmeer van de Vierre Een visverlof van het Waals gewest is vereist, alsook een vergunning voor het stuwmeer van de Vierre, te verkrijgen bij het Syndicat d’initiative te Chiny of bij Jacquet pêche rue Albert 1er  6810 Izel www.jacquet-peche.com . Het jaarlijks visverlof kost 40€.

De Vierre is een rivier van 1e categorie: het parcours te Suxy is interessant en gevarieerd, er zijn stroomversnellingen en rustige stukken, met toegankelijke en lommerrijke oevers.

Bij het stuwmeer zijn enkele visstekken speciaal aangepast voor minder-validen.

Er geldt een visverbod op de dagen van visuitzetting, gedurende de klopjachten, en van  06/09 tot 09/09 (voorbehouden aan de “enduro des carpistes”. De datum verandert elk jaar.