Gevolgen van de Afrikaanse Varkenspest

We willen u even informeren dat onze bossen gedeeltelijk niet toegelaten zijn tot 14 oktober.  De bossen van Muno, Sainte-Cécile, Florenville, Chiny, Rossignol en Marbehan zijn steeds toegelaten. Geniet van onze nieuwe wandelingen door de velden heen speciaal gemaakt voor deze toestand

Varkenspest: Geen besmettingsgevaar voor de Mens en de andere dieren !  We herinneren U eraan dat het virus niet overdraagbaar of gevaarlijk is voor de Mens en de andere dieren. Het treft enkel varkens en everzwijnen.

DE MENS is het belangrijkste kanaal het overdragen van het virus door zijn schoenen of kleding.  Zieke everzwijnen van hun part leggen maar korte afstanden af (2km/2 weken).  Om onze fauna te behoeden en onze economische belangen te beschermen is het noodzakelijk de bevolking bewust te maken over de wegen van verspreiding van de ziekte.

Voetverkeer is toegelaten:

  • Op alle gebetonneerde of geasfalteerde wegen voor het verkeer van alle voertuigen, zelfs in het woud

https://www.soleildegaume.be/nl/actualites/32410-peste-porcine-32403.html

Welke wandelingen in Gaume : http://chiny-tourisme.be/wp-content/uploads/2019/08/Accessibilité-des-promenades-suite-à-la-PPA.xlsx

In Chiny verschillende uitgestipelde wandeling zijn gesloten : Wandelingen n° 30, 31, 32, 33, 34,36, 37, 38, 39,44, 46, 52

Jullie kunnen  wandelingen° 24, 25, 26, 27, 28, 29, 45 te maken zoals Les Epioux