DE CAMBIER MOLEN

Moulin Cambier le long de la Semois un secteur de pêche privilégiéBief dérivant une partie de la Semois vers le Moulin Cambier

In 1834 wordt de Fouleriemolen, stroomopwaarts van de Sint-Nicolaasbrug, door een brand verwoest. Clement Lamain, de eigenaar, besluit een nieuwe, grotere molen te bouwen stroomafwaarts van de brug. Na veel wisselingen van eigenaar en bestemming (hij wordt als zagerij gebruikt tot 1907), gaat ook deze molen in vlammen op.

Tijdens de Groote Oorlog van 14-18 bouwen de Duitse troepen hem om tot elektriciteitscentrale, die in dienst zal blijven tot 1932.

Rond 1940 kopen de drie mejuffers Cambier de molen en aangelanden. Hun vader, generaal Cambier, had in de bouw zijn sporen verdiend bij de aanleg van de spoorweg Boma-Matadi in het toenmalige Belgisch Congo van koning Leopold II. Zijn drie jongedochters plachten in Chiny te vertoeven.

Onder impuls van provinciegouverneur Jacques Planchard wordt de molen gerestaureerd en als beschermd monument geklasseerd. Hij wordt op 11 mei 1980 door koning Boudewijn en koningin Fabiola plechtig ingehuldigd tijdens de viering van het duizendjarig bestaan van de stad Chiny.

Daarna wordt een erfpacht van 27 jaar toegekend aan het Syndicat d’ Initiative van Chiny: de molen doet dienst als ecologisch steunpunt en bezoekerscentrum voor wandelaars.

Na een opknapbeurt wordt hij in 2008 verpacht om als taverne-restaurant te worden uitgebaat.